Choose language / Dewisiwch iaith:

'Yn gofalu am fywyd gwledig a thirweddau Cymru gyfan'

Croeso logo.png .. i
 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 


Pwy ydym ni? »

Elusen dirwedd mwyaf blaenllaw Cymru a sylfaenwyd ym 1928 

Ein gwaith »

Diogelu a gofalu am bob tirwedd yng Nghymru
Hyrwyddo defnydd cyfrifol ohonynt 
Darparu llais i gymunedau gwledig
Hybu treftadaeth a diwylliant Cymru wledig

Sut mae ein gwaith yn cael ei ariannu »

Trwy haelioni ein haelodau a'r rheiny sy'n cefnogi'r hyn byddwn yn ei wneud

Pam fod tirweddau Cymru'n bwysig i ni »

Oherwydd eu bod yn diwallu ein hanghenion bob dydd ac yn gwella ein lles personol

Bydd £2.15 y mis yn ein helpu i warchod Cymru wledig. Os oes gennych ots am yr hyn sydd o'ch amgylch, ...
                           Ymunwch â ni nawr! >>

 Snow flakes.jpgSnow flakes.jpgSnow flakes.jpgSnow flakes.jpg

Christmas card catalogue front cover.jpg

Archebwch gardiau Nadolig YDCW heddiw

1. Gweld ddewisiadiu 2014 yma >>

2. Argraffwch eich ffurlen Archebu  yma >>

3.  Gallwch archebu gan Carys unai drwy ffonio 01938 552525 neu gyrru ebost carys@cprwmail.org.uk

Xmas tree.jpg

Cyfarchion y Nadolig gan YDCW 

        

Snow flakes.jpg

Snow flakes.jpg


 

Cylchgrawn Cymru Wledig »
Mae ein cylchgrawn cyfamserol Cymru Wledig yn cael ei gynhyrchu tair gwaith y flwyddyn ac yn cael ei ddosbarthu i'r rheiny sydd â diddordeb yn ein gwaith.        
Edrychwch ar ein rhifyn Hydref 2014  yma !

 Rhif Elusen Gofrestredig 239899   
Cysylltwch â ni yma>>